СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

1. “СК“ АД е търговско дружество регистрирано в СГС фд. 303/2005г.Тел. за контакт 00359 999 900 111.


2. Ще използваме Вашата информация с цел оформяне на платежните документи,както и организацията по доставката на поръчаните от Вас стоки и я обработваме с Вашето съгласие.


3. Ще съхраняваме информацията подадена ни от Вас за период от 3/три/месеца. Във връзка с GDPR Вашите лични данни ще бъдат заличавани автоматично, ако нямате направена поръчка в този период. 


4. В случай ,че искате подадената от Вас информация да бъде заличена в срок по-кратък от 3/три/ месеца моля кликнете ТУК

Ако сте съгласни да използваме Вашите лични данни за целта описана в настоящето съгласие моля поставете отметка в полето "Разбрах с каква цел ще се използват предоставените от мен лични данни"